צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

מאמרים

ביקור עבודה של שר הפנים וסגן ראש הממשלה מר אלי ישי בישובים צור יצחק וצור נתן

שר הפניביקור השר אלי ישי בצור יצחקם וסגן ראש הממשלה מר אלי ישי, ערך ביקור עבודה בישוב צור יצחק (ביום חמישי 8.11.12 )  לאור החלטת הממשלה בדבר הכרה בישוב . אל השר התלוו מנכ"ל משרדו מר עמרם קלעג'י, ראש המועצה ד"ר מוטי דלג'ו וסגנו צפי פלד.

במהלך הביקור סייר השר בישוב ונועד עם נציגי מליאת המועצה האזורית, נציגי התושבים, חברי הועד המקומי  ומנהלי מחלקות המועצה לפגישת עבודה בה הועלו נושאים שונים הנוגעים להקמתו והתפתחותו  של הישוב.  בנוסף, סייר השר בישוב צור נתן ונפגש עם יזמים וקבלנים הבונים בישוב צור יצחק.

שר הפנים חלק שבחים לעבודת המועצה וציין כי למועצה האזורית דרום השרון יש יכולת ביצוע וניהול ברמה גבוהה מה שמאפשר לה להקים ובהצלחה ישובים חדשים. השר הצהיר כי יפעל להסרת החסמים הבירוקרטיים וכי משרדו יבחן דרכים לסייע לקידומו ופיתוחו של היישוב צור יצחק.

בתמונה מימין לשמאל : ד"ר מוטי דלג'ו ראש המועצה האזורית דרום השרון, אלי ישי- שר הפנים וסגן ראש הממשלה, יריב אברהם- חבר הועד המקומי , עמרם קלעג'י -מנכ"ל משרד הפנים


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית