צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

מאמרים

שד/15/101/ד – תכנית מתאר מקומית עם הוראות של תכנית מפורטת ליישוב צור יצחק (צור נתן)

תוכננה ע"י משרד הבינוי והשיכון וחב' ערים על פי החלטת ממשלה

מתן תוקף  23.10.2000

15101 231212

נתונים כלליים

  • 610 דונם
  • 2300 יחידות דיור
  • 113 דונם למבני ציבור ( כ- 50000 מ"ר)
  • 67.5 דונם לשטחים ציבוריים פתוחים (גינות, פארקים, כיכרות, מעברים)

© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית