צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

מאמרים

שינויים והתאמות בתכניות

  • שד/4/15/101 – תוספת שטחי שרות על ותת קרקעיים לחניה, ממ"ד, מחסן ומתקנים טכניים קבלה תוקף בתאריך 29.6.2009
  • דרישת של הועדה המקומית בהיתרי בניה לתקן חניה של 2 מקומות חניה לכל יחידת דיור בתוך תחומי המגרש

15101 231212-1

 

שד/מק/7/15/101

איחוד וחלוקה של מגרשים ליצירת פס ירק לאורך הדרך שמשיקה לבי"ס ויצירת שטח ציבורי פתוח שישמש כחייץ בין המגורים לבין שטח ביה"ס.

 

קבלה תוקף 11.9.2008

15101 231212-2

שד/מק/ 11/15/101 – קבלה תוקף 17.5.2010

  • החלפת שטחים בין חלקות לצורך שילוב שימושים המיועדים לציבור ומניעת הפרעה הדדית.
  • בשילוב מוסדות ציבור ניתן לחסוך עד 20% מהקרקע *
  • צירוף שטחים המיועדים לבניית מוסדות ציבור ושטחים פתוחים ליצירת רצף

© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית