צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

דואר ישראל מחפש עובד מידי לסניף צור יצחק

עבודה 5 ימים בשבוע בין 9:00-18:00

פרטים נוספים אהוד 054-2888007

תכנית "בתי הספר של החופש הגדול" באה לתת מענה חינוכי איכותי לצרכיהם השונים של הלומדים, וכן להקלה בנטל ולעידוד השתלבותכם ההורים, בעבודה.

במהלך הפעלת התכנית יעסקו הלומדים בתכנים ערכיים, איכותיים ומבוקרים ויתנסו בטיפוח כישרונות ויכולות בתחומי ההעשרה.

בשנת הלימודים הנוכחית, התשע"ד, תיושם התכנית בכיתות א'-ב' בבתי הספר היסודיים במועצה. במהלך שנה"ל תשע"ה ותשע"ו (חופשות הקיץ בשנים 2016-2015) תושלם הפריסה עד כיתות ה' וכן בגני החובה.

התכנית תופעל בשלושת השבועות הראשונים של חודש יולי (מיום 1 ביולי ועד ליום 21 ביולי).

הפעילות תתקיים בבתי הספר, בימים א'-ה', בין השעות 08:00 – 13:00.

התכנית תיושם באחריות אגף החינוך, נוער וספורט של המועצה בשיתוף הצוותים החינוכיים של בתי הספר שיפעילו את התכנית: מורים, מדריכים ופרחי הוראה. כמו-כן ימונה רכז לניהול התכנית.

למידע נוסף על התכנית, תנאי הרישום, עלות ומידע פדגוגי


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית מחיי הקהילה חדשות