צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

פרוטוקול ישיבת ועד מספר 7/2015 לעיונכם

עמוד 3 מתוך 3

© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית הועד המקומי הודעות הוועד