צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

פרוטוקולים (42)

שישי, 19 אוקטובר 2018 01:19

ישיבת ועד 10/2015

נכתב על ידי

שלום ,

מצורף פרוטוקול ישיבת ועד 10/215

לעיונכם ,

המזכירות

שישי, 19 אוקטובר 2018 01:19

ישיבת ועד 09/2015 מיום 7.9.15

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד 9/2015 מיום 7.9.15

שישי, 19 אוקטובר 2018 01:19

ישיבת ועד 08/2015 מיום 9.8.15

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד 8/2015 מיום 9.8.15


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית הועד המקומי פרוטוקולים