צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

פרוטוקולים (42)

שישי, 19 אוקטובר 2018 02:23

ישיבת ועד 07/2015 מיום 21-06-2015

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד מספר 7/2015 לעיונכם

שישי, 19 אוקטובר 2018 02:23

ישיבת ועד 06/2015 מיום 11-05-2015

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד מס 6

שישי, 19 אוקטובר 2018 02:23

ישיבת ועד 04/2015 מיום 09-03-2015

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד מס. 4


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית הועד המקומי פרוטוקולים