צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

פרוטוקולים (44)

שבת, 20 אפריל 2019 14:06

ישיבת ועד 09/2015 מיום 7.9.15

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד 9/2015 מיום 7.9.15

שבת, 20 אפריל 2019 14:06

ישיבת ועד 08/2015 מיום 9.8.15

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד 8/2015 מיום 9.8.15

שבת, 20 אפריל 2019 14:06

ישיבת ועד 07/2015 מיום 21-06-2015

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד מספר 7/2015 לעיונכם


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית הועד המקומי פרוטוקולים