צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

פרוטוקולים (46)

שישי, 27 נובמבר 2020 05:46

ישיבת ועד 08/2015 מיום 9.8.15

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד 8/2015 מיום 9.8.15

שישי, 27 נובמבר 2020 05:46

ישיבת ועד 07/2015 מיום 21-06-2015

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד מספר 7/2015 לעיונכם

שישי, 27 נובמבר 2020 05:46

ישיבת ועד 06/2015 מיום 11-05-2015

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד מס 6


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית הועד המקומי פרוטוקולים