צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

פרוטוקולים (41)

רביעי, 13 דצמבר 2017 05:20

ישיבת ועד 01/2015 מיום 05-01-2015

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד מספר 01/2015 מיום 05-01-2015

רביעי, 13 דצמבר 2017 05:20

ישיבה12/2014 מיום 19/11/2014

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבה מספר.12 19/11/2014


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית הועד המקומי פרוטוקולים