צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

פרוטוקולים (40)

שלישי, 17 אוקטובר 2017 14:45

ישיבת ועד 9/2014 מיום 08/09/2014

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד מס. 9 8.9.14

שלישי, 17 אוקטובר 2017 14:45

ישיבת ועד מס.8 מתאריך 11.8.2014

נכתב על ידי

שלום ,

מצורף פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 11.8.2014

בברכה,

ועד צור יצחק

שלישי, 17 אוקטובר 2017 14:45

ישיבת ועד מס. 7 מתאריך 7.7.14

נכתב על ידי

© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית הועד המקומי פרוטוקולים