צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

פרוטוקולים (42)

שישי, 19 אוקטובר 2018 01:30

ישיבה12/2014 מיום 19/11/2014

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבה מספר.12 19/11/2014

שישי, 19 אוקטובר 2018 01:30

ישיבת ועד 11/2014 מיום 03/11/2014

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד מס. 9 מיום 03/11/2014

שישי, 19 אוקטובר 2018 01:30

ישיבת ועד 9/2014 מיום 08/09/2014

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד מס. 9 8.9.14


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית הועד המקומי פרוטוקולים