צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

פרוטוקולים (46)

שישי, 27 נובמבר 2020 04:51

ישיבת ועד 04/2015 מיום 09-03-2015

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד מס. 4

שישי, 27 נובמבר 2020 04:51

ישיבת ועד מספר 02/2015 ו 05/2015

נכתב על ידי

שלום ,

ישיבת ועד מס 2/2015

וישיבת ועד מס 5/2016 - ישיבות סגורות

לכן לא פורסם פרוטוקול

מזכירות צור יצחק


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית הועד המקומי פרוטוקולים