צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

פרוטוקולים (46)

שלישי, 12 נובמבר 2019 23:05

ישיבת ועד 01/2015 מיום 05-01-2015

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד מספר 01/2015 מיום 05-01-2015

שלישי, 12 נובמבר 2019 23:05

ישיבה12/2014 מיום 19/11/2014

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבה מספר.12 19/11/2014

שלישי, 12 נובמבר 2019 23:05

ישיבת ועד 11/2014 מיום 03/11/2014

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד מס. 9 מיום 03/11/2014


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית הועד המקומי פרוטוקולים