צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

פרוטוקולים (41)

ראשון, 25 פברואר 2018 21:54

פרוטוקול ישיבת ועד 05/2017 מיום 24.4.17

נכתב על ידי

ישיבת ועד סגורה לא מפורסם פרוטוקול

ראשון, 25 פברואר 2018 21:54

פרוטוקול ישיבת ועד 02/2017 מיום 22.1.2017

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד 02/2017 מיום 22.1.2017


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית הועד המקומי פרוטוקולים