צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

פרוטוקולים (40)

חמישי, 21 ספטמבר 2017 02:29

פרוטוקול ישיבת ועד 04/2017 מיום 26.3.17

נכתב על ידי

ישיבת ועד פתוחה טרם נחתם הפרוטוקול יעלה בהמשך


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית הועד המקומי פרוטוקולים