צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

פרוטוקולים (41)

רביעי, 13 דצמבר 2017 05:20

פרוטוקול ישיבת ועד 11/2016 מיום 6.11.2016

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד חודש 11/2016 מיום 6.11.2016

רביעי, 13 דצמבר 2017 05:20

פרוטוקול ישיבת ועד 5/2016 מיום 25.4.2016

נכתב על ידי

ישיבת ועד סגורה 25.4.2016


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית הועד המקומי פרוטוקולים