צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

פרוטוקולים (35)

רביעי, 28 יוני 2017 01:24

ישיבות ועד 1/2016 2/2016 3/2016

נכתב על ידי

שלום לכולם ,

מצורף פרוטוקול ישיבת ועד

1/2016 מתאריך 26.1.2016

2/2016 מתאריך 28.2.2016

3/2016 מתאריך 27.3.2016

לעיונכם

מזכירות

רביעי, 28 יוני 2017 01:24

ישיבת ועד 6/2016 מיום 5.6.2016

נכתב על ידי

שלום ,

מצורף פרוטוקול ישיבת ועד 6/2016 מתאריך 5.6.2016

לעיונכם

מזכירות

רביעי, 28 יוני 2017 01:24

ישיבת ועד 10/2015

נכתב על ידי

שלום ,

מצורף פרוטוקול ישיבת ועד 10/215

לעיונכם ,

המזכירות


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית הועד המקומי פרוטוקולים