צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

פרוטוקולים (44)

פרוטוקול ישיבת ועד חודש 11/2016 מיום 6.11.2016

ישיבת ועד סגורה 25.4.2016


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית הועד המקומי פרוטוקולים