צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

פרוטוקולים (42)

ישיבת ועד סגורה 25.4.2016

שבת, 23 יוני 2018 09:25

ישיבת ועד 04/2016 מיום 18.4.2016

נכתב על ידי

תושבים שלום ,

ישיבת ועד מס. 4

הרמת כוסית לקראת חג פסח בהשתתפות תושבים ועובדים .

המזכירות

שבת, 23 יוני 2018 09:25

ישיבת ועד 09/2016

נכתב על ידי

מצורף פרוטוקול ישבת ועד מתאריך 28.8.2016

מזכירות


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית הועד המקומי פרוטוקולים