צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

ראשון, 05 יולי 2020 17:17

ישיבת ועד מספר 02/2015 ו 05/2015

נכתב על ידי

שלום ,

ישיבת ועד מס 2/2015

וישיבת ועד מס 5/2016 - ישיבות סגורות

לכן לא פורסם פרוטוקול

מזכירות צור יצחק

ראשון, 05 יולי 2020 17:17

ישיבת ועד 01/2015 מיום 05-01-2015

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד מספר 01/2015 מיום 05-01-2015

ראשון, 05 יולי 2020 17:17

ישיבה12/2014 מיום 19/11/2014

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבה מספר.12 19/11/2014

ראשון, 05 יולי 2020 17:17

ישיבת ועד 11/2014 מיום 03/11/2014

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד מס. 9 מיום 03/11/2014

ראשון, 05 יולי 2020 17:17

ישיבת ועד 9/2014 מיום 08/09/2014

נכתב על ידי

פרוטוקול ישיבת ועד מס. 9 8.9.14

ראשון, 05 יולי 2020 17:17

ישיבת ועד מס.8 מתאריך 11.8.2014

נכתב על ידי

שלום ,

מצורף פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 11.8.2014

בברכה,

ועד צור יצחק

ראשון, 05 יולי 2020 17:17

מינוי רבש"צ דודי סוויסא

נכתב על ידי

רבש"ץ הישוב

בישיבת וועד 9/2014 שהתקיימה ביום שני ה 8.9.14 מונה תושב הישוב דודי סויסא לרבש"ץ הישוב.

בשמי ובשם הוועד , אנו מאחלים לדודי הצלחה גדולה בתפקיד. הצלחה שלו זו הצלחה של כולנו.

בברכה,

טל דנציגר,

יו"ר וועד מקומי

צור יצחק.

עמוד 2 מתוך 2

© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית הועד המקומי