צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

שישי, 19 אוקטובר 2018 20:34

בחירות מקומיות אוקטובר 2018

נכתב על ידי

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידותמנהל/ת הבחירות למועצה אזורית דרום השרון

1. אדם המוגבל בניידות * ששמו כלול בפנקס הבוחרים של אחד מיישובי המועצה האזורית דרום השרון, רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה כמותאמת למוגבלי ניידות כלהלן:

***בית ספר בית חינוך צור יצחק ****

2. אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל 3 מעטפות הצבעה:

• מעטפה צהובה להצבעה לראש המועצה האזורית.

• מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת המועצה האזורית

• מעטפה כחולה להצבעה לרשימה לוועד המקומי ביישוב (או לנציגות)3. הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש המועצה האזורית למעטפה הצהובה, פתק לבן אחד למועצת המועצה האזורית למעטפה הלבנה ופתק הצבעה כחול אחד לוועד המקומי למעטפה כחולה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.

4. הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שלוש מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

"אדם המוגבל בניידות" – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

הגב' עידית סודרימנהלת הבחירות למועצה אזורית דרום השרון

שישי, 19 אוקטובר 2018 20:34

מידעון חינוך

מידעון לשימוש הורי ילדי הגנים

שישי, 19 אוקטובר 2018 20:34

דרושים במועצה

נכתב על ידי

למועצה אזורית דרום השרון

דרוש/ה חשבת שכר למ"מ לחופשת לידה .

ניסיון בעבודה על תוכנת חילן .

ידע וניסיון בהסכמים קיבוציים .

יתרון לניסיון בעבודה ברשויות מקומיות

קו"ח יש לשלוח למייל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חגית אקיבוטי

מנהלת מח' משאבי אנוש ושכר

שישי, 19 אוקטובר 2018 20:34

דרוש/ה מחלק עיתונים

נכתב על ידי

דרוש/ה מחלק/ת עיתונים לצור יצחק.

העבודה בשעות הלילה – כשעתיים עבודה

לפרטים נוספים נא להתקשר לאשרף בר הפצה

טלפון -050-2241822

שישי, 19 אוקטובר 2018 20:34

עדכוני ועד צור יצחק

נכתב על ידי

‏‎תושבים יקרים,‏‎

אנו מודעים לקושי הרב שמתעורר עקב העבודות ברחבי היישוב ואנו שותפים לקושי ולרצון לראות את העבודות מסתיימות מהר ככל האפשר. עם זאת, אנו מבקשים להתאזר בסבלנות, שכן השלמת עבודות אלו צפויה לשדרג באופן ניכר את איכות החיים של התושבים.

אתם מוזמנים להעלות מולנו כל בעיה או תקלה שמתעוררת ונעשה כמיטב יכולתנו לטפל בהקדם. אנחנו מבקשים לפנות באופן מסודר דרך המזכירות על מנת לאפשר מענה יעיל ויכולת מעקב אחרי הפניות והטיפול.

‏‎להלן מספר עדכונים בנוגע לעבודות הפיתוח ברחבי היישוב.‏‎

מדרכות ועצים:‏‎ריצוף המדרכות סביב בית הכנסת החדש, סביב מרכז זילברמינץ וברחוב נחל פולג (עד בנייני מיטל) יושלם בקרוב. לאחר השלמת הריצוף יותקנו במדרכות החדשות ערוגות לשתילת עצים. העצים יישתלו בערוגות החדשות ובערוגות החסרות ברחבי היישוב עם תום העבודות.‏‎במקביל יתבצעו בכלל הרחובות ביישוב תיקוני מדרכות (כרגע מתבצעים ברחוב נחל הדס).‏‎

סלילת כבישים:‏‎רחובות נחל קנה, נחל הדס ונחל שילה יסללו במהלך חודש אוגוסט. לתושבים תנתן התראה מראש על מנת שלא יחנו את רכביהם ברחוב ביום הסלילה.בהמשך יסללו שאר הרחובות בישוב (מלבד מרום השרון, על כך יצא עדכון בנפרד כאשר היזם יסיים את הבנייה בשכונה).‏‎במקביל תסלל הירידה לכיוון החניון של בנייני העמותה בנחל פולג (1-7), וכן תסלל הגישה למשרדי המזכירות מאחורי המתנ״ס.

מגרש החניה בנחל אילון:‏‎בקרוב תחסם הגישה לכלי רכב כבדים בחניון הפתוח ברחוב נחל איילון. אנו מבקשים מנהגי הרכבים הכבדים לחדול כבר כעת מלחנות במקום ולחנות בחניה המיועדת מאחורי גן תלתן.

בית הכנסת:בישיבת המליאה האחרונה אושר תב״ר בסך 190,000 ש״ח לתיקוני בטיחות אחרונים בבית הכנסת. אנחנו מלאי תקווה שבכך תסתיים ההמתנה הארוכה ובית הכנסת ייחנך ברוב פאר והדר. על פי החלטת ראש המועצה חלוקת האולמות למניינים תקבע על ידי המועצה.

השדרה המרכזית והמרכז המסחרי:השדרה המרכזית עדיין לא נפתחה באופן רשמי בשל בעיות במערכת החשמל ואנו פועלים מול חברת ערים ומול המועצה לזירוז השלמת העבודות. בפגישה שנערכה עם מנהלי מרכז מטעם חברת זילברמינץ רתמנו גם אותם ללחץ ואנו מאמינים שהעבודות תושלמנה בהקדם. באותה פגישה ביקשו מנהלי המרכז להעביר מסר לתושבים על כך שהם מעוניינים מאד בהצלחת המקום, ומבקשים לפנות לבעלי החנויות בכל בעיה שמתעוררת על מנת לאפשר להם לשפר את השירות אותו הם נותנים. בקרוב יפתחו במתחם גלידריה, פיצוציה, וג׳ימבורי. פתיחת הזול סטוק נדחתה.

דואר:הועד מודה מקרב לב לחנות לה פמיליה שלקחה על עצמה את מתן שירותי הדואר ביישוב. בזאת נפתרה סוגיית שעות החלוקה ואיזור ההמתנה. מרכז החלוקה הישן ליד המתנ״ס נסגר.

גינון ושתילה:בשבועות הקרובים תשלח מחדש צמחיה רב עונתית בכיכר המרכזית בהתאם לתכנון אדריכלי של תומר מרום. במקביל יתבצעו שתילות באיי התנועה של נחל אלכסנדר ונחל איילון.בהמשך תתבצענה שתילות בכל רחבי היישוב, כולל עצים חסרים בנחל ערוגות וכן עצי פרי וגימור טוף בגינה בנחל פולג פינת נחל שילה.

אנו מבקשים במידת האפשר מהתושבים לא לטייל עם כלביהם על איי התנועה. הנ״ל הורס את ההשקיה ודורס את הצמחים בעיקר בשלב השתילה.

פארק אתגרי:חברת ערים מתקדמת לקראת השלמת הפארק האתגרי. במסגרת העבודות מוכשר כניסה זמנית לפארק מרחוב נחל פולג, וכן תבנה גדר חיה לצורך הפרדה בין הפארק לבין תושבי רחוב נחל פולג.שדרוג והרחבת מתקנים קיימים:במסגרת סיום עבודות חברת ערים ביישוב ביקש הועד מהחברה להקים גינת נדנדות מוצלת בשטח הפארק האתגרי. הוגשו הצעות מחיר ואנו ממתינים לאישור ותחילת עבודות.במקביל, אנו עובדים על הקמת מיניפיץ׳ בשטח הריק הצמוד לאולם הספורט בנחל פולג. המשטח יהיה דשא סינטטי או חול ים, על פי החלטה שתתקבל בועד.בנוסף לעבודות אלו אנו בודקים אפשרות להצללת גן השעשועים ליד המתנס.

חינוך ונוער:לראשונה יזמה ועדת חינוך תוכנית ייחודית לילדים בכיתות ד׳-ו׳ ונפתחו 2 מחזורים של קייטנת מדעים, מטעם משרד המדע והטכנולוגיה במחיר משתלם ומסובסד.כמו כן, לנוער נבנתה תוכנית קיץ נהדרת.

לסיכום, בנימה קצת אישית. התקופה הקרובה היא תקופת בחירות. זאת תקופה סוערת ומלאת אמוציות מטבעה. אנו קוראים לכל התושבים והצדדים לשמור על איפוק ועל כבודו של האחר. לכולנו מטרה משותפת של טובת היישוב, וכולנו נשאר שכנים גם יום לאחר הבחירות.‎

שבוע טוב לכולם,

בברכה,ועד מקומי צור יצחק

שישי, 19 אוקטובר 2018 20:34

קו אוטובוס המגיע לבניין המועצה

נכתב על ידי
שלום לכולכם , בישוב צור יצחק קיים קו של חברת מטרופולין אשר מספרו 123 הנותן מענה לתושבי צור יצחק המבקשים להגיע למבנה המועצה בנווה ירק. קו זה הינו בתדירות של 10 פעמים ביום. להלן קישור לאתר מטרופולין עם לו"ז של קו 123: https://www.metropoline.com/Pages/Home.aspx… בנוסף מצורף קישור לאתר כל קו של משרד התחבורה עם מסלול קו 123 האיסוף בתחנה מס' 36980 - מסעף צור יצחק – בכניסה ומסלול התחנות עד הירידה בתחנה על כביש 40 שמספרה 36957 מול מבנה המועצה. https://bus.gov.il/… מזכירות
שישי, 19 אוקטובר 2018 20:34

דרוש רכז נוער - צור יצחק

נכתב על ידי

4/6/18

לישוב צור יצחק

דרוש/ה מדריך/מדריכת נוער

העבודה בישוב צור יצחק - ישוב צעיר ומתפתח באזור השרון.

תיאור המשרה:

כפיפות למנהלת יחידת הנוער אחריות על הפעילות השוטפת במועדון הנוער עפ"י התוכנית השנתית. להוות דמות בוגרת משמעותית עבור הנוער. יכולת להקים ולפתח קבוצות נוער. אחריות תפעולית של מבנה בית הנוער.

דרישות:

יחסי אנוש טובים ניסיון קודם בהדרכה ועבודה עם נוער זמינות לעבודה בעיקר בשעות הערב והלילה

העבודה מתאימה לסטודנטים ו/או צעירים אחרי צבא. יש להציג אישור משטרתי לעבודה עם נוער.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. רק פניות מתאימות ייענו.

ניתן לשלוח קורות חיים לדואר אלקטרוני

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לציין במייל - מכרז למדריך/מדריכת נוער

שישי, 19 אוקטובר 2018 20:34

ועדת חינוך

*"זמן חינוך" מתחיל לפעול*

בשל הצרכים הרבים בנושא החינוך הוקמה ועדת חינוך זמנית !ועדה זו מורכבת ממתנדבים, אשר התגייסו בשל תחושת האחריות ומתוך מחוייבות לשפר את החינוך בישוב.

בשלב הראשון, נקבעו מספר מטרות ומשימות, אשר בהן נתמקד בחצי שנה הקרובה. לכל אורכו של התהליך הושקעה מחשבה רבה תוך התייחסות לכלל הצרכים הנדרשים והתבססות על נתונים מהשטח;

1. הקמת ועדת חינוך זמנית.

2. בניית חזון חינוכי ליישוב המשלב חשיבה חדשנית בחינוך.

שאר הרעיונות והמשימות יפורטו בהמשך.

אנחנו שמחים להרחיב את הועדה למצטרפים נוספים- פרופיל של מי המתנדבים הנדרשים-

* ניסיון בחינוך או זיקה לתחום החינוך.

* בעלי רצון גדול לפעול לשינוי וקידום החינוך בישוב, אשר פנויים לפעילות אינטנסיבית אחת לשבוע בשישה החודשים הקרובים.

ניתן להגיש מועמדות, בתוספת הסבר מילולי קצר על הרצון להצטרף... עד יום ראשון הקרוב 27/8 בשעה 12:00 בצהריים למייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לצערנו בשלב זה כמות המצטרפים לועדה הזמנית, הינה מוגבלת, כאשר תקום וועדה קבועה, תושבים נוספים יוכלו להצטרף. בברכת עשייה חיובית וחשובה.

צוות "זמן חינוך" צור יצחק

ראש הועדה- שפרה דבח, יו״ר ועדת חינוך בועד המקומי

חברי הועדה: מירב צבי, ורד ניסים, הדס ריזנבך, ניר פאל, ענת אדרי, אפרת יובל, מאיה נחום, לילך ראובן, אבישי רות ואירית קרמל לוי

תושבי צור יצחק

להל"ן זמני תחילת הסעות קוי בוקר למוסדות החינוך לשנת הלימודים תשע"ח

בברכת שנת לימודים פוריה.

כפ"ס דתיים 7.15 רק למי שקיבל אישור

עמי אסף 7.50 חברת הסעה רן שי

ירקון 7.35 חברת הסעה רן שי

כוכב יאיר דקל 7.15 חברת הסעה רן שי

בכבוד רב

מחלקת תחבורה

עמוד 1 מתוך 4

© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית שירותים לתושב