צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

ראשון, 11 מאי 2014 15:54

מליאת המועצה האזורית אישרה השלמת הקמתו של ביה"ס היסודי בצור יצחק, תכנון בי"ס יסודי נוסף ו- 12 גני ילדים חדשים

בית ספר צור יצחק

בנוסף, אישרה מליאת המועצה תקציב לתחילת תכנון ביה"ס יסודי נוסף בהיקף של 18 כיתות שיוקם בצד המזרחי של היישוב בסמוך למרום השרון. תכנון ביה"ס יחל מידית. הקמת ביה"ס הנוסף תעשה בשלבים בהתאם לתקצוב משרד החינוך. המגמה היא לסיים את בניית ביה"ס הנוסף בחודש אוגוסט 2016.  

 עוד אישרה המליאה תקציב לתכנון 12 גני ילדים חדשים ב- 4 מתחמים. משרד החינוך כבר הכיר בצורך בבניית שישה גנים (מתוך ה- 12) ושישה גנים נוספים יבנו בהתאם לאישור ותקצוב המשרד וקצב אכלוס היישוב. בסה"כ יפעלו בצור יצחק 24 גני ילדים בהם ילמדו כ - 720 ילדים.

כיום פועלים ביישוב 9 גני ילדים (לא כולל גן "דולב" הממוקם בביה"ס) ונמצאים בבנייה 3 גני ילדים נוספים (צפי לסיום הבניה ספטמבר 2014) . עד להשלמת הליך הבניה, אנו פועלים על מנת לאתר פתרונות זמניים לפתיחת שני גני ילדים נוספים לספטמבר 2014.

למכתבו של ד"ר מוטי דלג'ו, ראש המועצה לועד המקומי בצור יצחק

נקרא 5211 פעמים עודכן לאחרונה ב ראשון, 18 מאי 2014 13:17

© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית שירותים לתושב חינוך מליאת המועצה האזורית אישרה השלמת הקמתו של ביה"ס היסודי בצור יצחק, תכנון בי"ס יסודי נוסף ו- 12 גני ילדים חדשים