צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

צור יצחק

בהמשך לפעילות המועצה כנגד מטרדי הרעש כתוצאה מהשימוש במרחב האווירי שמעל לשטחי המועצה לשימוש בנחיתות במסלול החדש בנתב"ג (מסלול 21), הרינו לבשר כי בקשת השימוש החורג מהוראות תמ"א 2/4 בנוגע למסלול 21, שהוגשה ע"י רשות שדות התעופה, נדחתה ע"י הועדה המחוזית-מקומית לתכנון ובניה לענייני נתב"ג.

לדעת הועדה שינוי תבנית התפעול שנקבעה בתמ"א מחייבת הילך של תיקון התמ"א ולא במסגרת של שימוש חורג. את המועצה בהתנגדות ייצג עו"ד נרי ירקוני.

זוהי פעולה אחת מתוך כמה שאנו נוקטים בנדון לצמצום מטרדי הרעש של מטוסים וכמות הנחיתות על מסלול 21 מכיוון צפון.

עם זאת, בהתפתחות שהתרחשה לאחרונה, הודיעה נציגת רשות שדות התעופה לראש המועצה, ד"ר מוטי דלג'ו, כי מאחר ועל הרשות לבצע עבודות תחזוקה בצומת מסלולים 12-26, עבודות שלא ניתן היה לבצען בעת שדרוג המסלולים, יהיה צורך להשתמש במסלול 21 למשך כחודשיים, מיום 01/11/14 ועד ליום 17/01/15 - בימי שבת, החל מהשעה 07:30.

כתוצאה מכך יווצרו מטרדי רעש בשל נחיתות מטוסים בתקופה האמורה.

עם זאת, רשות שדות התעופה ציינה כי היא מודעת לחוסר הנוחות שתיגרם לתושבי מ.א. דרום השרון כתוצאה מביצוע העבודות וכי תעשה את כל שביכולתה לסיים את העבודות מהר ככל האפשר ולהגביל את תנועת המטוסים בתקופה האמורה למינימום ההכרחי.

המועצה תעקוב אחרי ביצוע עבודות אלו ותעדכן את התושבים על כל התפתחות.

מצ"ב:

1. החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לענייני נתב"ג

2. מכתבה של נציגת רשות שדות התעופה לראש המועצה בנוגע לעבודות התחזוקה

מנכ"ל משרד הפנים, ד"ר שוקי אמרני , החליט ביום 16/09/14 על הקמת ועדה לחקירת גבולות ולחלוקת הכנסות בין עיריית אלעד למועצה האזורית דרום השרון והמועצה המקומית כוכב יאיר.

על הועדה הוטל לבחון שני נושאים:

  1. שינוי תחום השיפוט וחלוקת ההכנסות בין עיריית אלעד והמועצה האזורית דרום השרון.
  2. שינוי תחום השיפוט בין המועצה המקומית כוכב יאיר - צור יגאל לבין המועצה האזורית דרום השרון ובדיקת האפשרות לאחד את היישוב צור יצחק עם המועצה המקומית כוכב יאיר - צור יצחק.
    בנושא השני יש לציין, כי ככל הנראה, ועדת הגבולות היא הצעד ראשון בדרך להקמת עיר הכוכבים.

מצ"ב:

  1. החלטתו של מנכ"ל משרד הפנים על הקמת ועדת גבולות.
  2. "כוכבי יאיר" - תכנית אב לעיר חדשה (מפת שימוש קרקע, אלטרנטיבה 2)

© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית