צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

צור יצחק

מטרת פגישת הפורום היתה בדיקה ורענון של תקנון בית החינוך.
פורום זה נעשה לאחר שבוע שבו כל תלמידי הכיתות בדקו את התקנון והתאמתו לשנת הלימודים הבאה.
"כדי שהשונים יוכלו לחיות יחדיו באו הסדר, החוק, הוויתור ואפילו השוויון." חיים כהן – שופט בית המשפט העליון

בית ספר צור יצחק

בנוסף, אישרה מליאת המועצה תקציב לתחילת תכנון ביה"ס יסודי נוסף בהיקף של 18 כיתות שיוקם בצד המזרחי של היישוב בסמוך למרום השרון. תכנון ביה"ס יחל מידית. הקמת ביה"ס הנוסף תעשה בשלבים בהתאם לתקצוב משרד החינוך. המגמה היא לסיים את בניית ביה"ס הנוסף בחודש אוגוסט 2016.  

 עוד אישרה המליאה תקציב לתכנון 12 גני ילדים חדשים ב- 4 מתחמים. משרד החינוך כבר הכיר בצורך בבניית שישה גנים (מתוך ה- 12) ושישה גנים נוספים יבנו בהתאם לאישור ותקצוב המשרד וקצב אכלוס היישוב. בסה"כ יפעלו בצור יצחק 24 גני ילדים בהם ילמדו כ - 720 ילדים.

כיום פועלים ביישוב 9 גני ילדים (לא כולל גן "דולב" הממוקם בביה"ס) ונמצאים בבנייה 3 גני ילדים נוספים (צפי לסיום הבניה ספטמבר 2014) . עד להשלמת הליך הבניה, אנו פועלים על מנת לאתר פתרונות זמניים לפתיחת שני גני ילדים נוספים לספטמבר 2014.

למכתבו של ד"ר מוטי דלג'ו, ראש המועצה לועד המקומי בצור יצחק

תכנית "בתי הספר של החופש הגדול" באה לתת מענה חינוכי איכותי לצרכיהם השונים של הלומדים, וכן להקלה בנטל ולעידוד השתלבותכם ההורים, בעבודה.

במהלך הפעלת התכנית יעסקו הלומדים בתכנים ערכיים, איכותיים ומבוקרים ויתנסו בטיפוח כישרונות ויכולות בתחומי ההעשרה.

בשנת הלימודים הנוכחית, התשע"ד, תיושם התכנית בכיתות א'-ב' בבתי הספר היסודיים במועצה. במהלך שנה"ל תשע"ה ותשע"ו (חופשות הקיץ בשנים 2016-2015) תושלם הפריסה עד כיתות ה' וכן בגני החובה.

התכנית תופעל בשלושת השבועות הראשונים של חודש יולי (מיום 1 ביולי ועד ליום 21 ביולי).

הפעילות תתקיים בבתי הספר, בימים א'-ה', בין השעות 08:00 – 13:00.

התכנית תיושם באחריות אגף החינוך, נוער וספורט של המועצה בשיתוף הצוותים החינוכיים של בתי הספר שיפעילו את התכנית: מורים, מדריכים ופרחי הוראה. כמו-כן ימונה רכז לניהול התכנית.

למידע נוסף על התכנית, תנאי הרישום, עלות ומידע פדגוגי


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית