צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

צור יצחק

שלום ,

מצורף פרוטוקול ישיבת ועד מיום 29.10.2017

לעיונכם

מזכירות

שלום לכולם ,

מצורף פרוטוקול ישיבת ועד מיום 30.7

מזכירות

פרוטוקול ישיבת ועד מס. 4 מתאריך 26.3.2017


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית