צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

צור יצחק

מצורף פרוטוקול ישבת ועד מתאריך 28.8.2016

מזכירות

פרוטוקול פנימי -

ישיבת ועד סגורה -

סיכום ארועי יום הזיכרון ויום העצמאות 2016

שלום רב,

מצ"ב מכתב מאת גב' מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך.

אבקש עזרתכם בהפצת המכתב לכל ההורים בגילאים הרלוונטיים.

בברכה,

מזכירות


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית