צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

צור יצחק

שלום ,

ישיבת ועד מס 2/2015

וישיבת ועד מס 5/2016 - ישיבות סגורות

לכן לא פורסם פרוטוקול

מזכירות צור יצחק


© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית